De samenleving verandert voortdurend. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De mogelijkheden om mens & techniek in te zetten voor een veiligere leef- en werkomgeving worden steeds geavanceerder. Wanneer nieuwe dreigingsbeelden vragen om een andere inrichting van veiligheidsbeleid, weet Unit4Security BV dit op een innoverende manier te realiseren.  Neem nu contact met ons op.


Voorkomen is altijd beter dan genezen. 

Alarmopvolging en Beveiliging. 100% Elektrische voertuigen.  Uitgebreide rapportage’s met foto en GPS registratie. unit4security_meerinfo


De juiste mensen op de juiste plek

In het vak beveiliging valt of staat het beleid met de juiste mensen op de juiste plek. Vandaar dat de collega’s die belast zijn met de reguliere dienstverlening van Unit4Security BV zorgvuldig worden geselecteerd en ingewerkt, waarbij zij allemaal:

  • politie gescreend zijn (en dit onderzoek wordt eens per 3 jaar herhaald);
  • in bezit zijn van minimaal een erkend beveiligingsdiploma, EHBO en BHV;
  • Regelmatig samen teambuilding oefeningen doen om de onderlinge samenwerking te bevorderen.
Goed advies en samenwerken

Wij kunnen u, zowel zakelijk als privé, te allen tijde voorzien van een goed advies, dan wel in contact brengen met één van onze partners. Samenwerken voor een veiligere omgeving, daar hebben we allemaal baat bij. Voor alarmopvolging en professionele beveiliging neemt u contact op met Unit4Security BV.


Duurzaam ondernemen. Waar mogelijk;
  • rijden we elektrisch op stroom van Vandebron;
  • Is onze bedrijfskleding kinder- en slavenarbeid vrij geproduceerd
  • bankieren we bij papierloze bank Bunq.

    Meer weten wat wij doen om duurzaam te werken? Klik hier
Vergunningen en keurmerken

Unit4Security BV is in het bezit van de vereiste vergunningen en voldoet aan de beveiligingseisen voor defensieopdrachten. Neem nu contact met ons op.