Fysieke agressie vind plaats als de agressor de ander letterlijk te lijf gaat. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: schoppen, slaan, duwen, stompen, trekken of het gebruik van een wapen. Wat een ellende om mee te maken. Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe? Soms gebeurt het toch, wat kun je doen?

Fysieke agressie kent veel verschillende vormen

Negen van de tien keer bouwt de spanning van agressie zich op. Wanneer medewerkers verbale agressie leren begrenzen voorkomen zij fysieke agressie. In sommige gevallen ontbreekt de opbouw van verbale agressie en wordt iemand meteen fysiek. In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met moeilijk of niet te beïnvloeden fysieke agressie.

Resultaat

Na afloop van de training training Omgaan met fysieke agressie

  • heeft de deelnemer kennis genomen en geoefend met zelfbeschermingstechnieken / Persoonlijke Veiligheid Technieken;
  • weet elke deelnemer waartoe zij wettelijk wel en niet bevoegd zijn;
  • heeft elke deelnemer de juiste houding en vaardigheden aangeleerd voor het vroegtijdig herkennen, het omgaan en voorkomen van agressievolle situaties;
  • kan elke deelnemer vroegtijdig op professionele manier een gesprek sturen;
  • kan elke deelnemer zich inleven en begrip tonen.
Doelgroep

Deze training Omgaan met fysieke agressie is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie in aanraking komt, of het risico loopt om in aanraking te komen, met fysieke agressie. Of het nu gaat om schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Doelgroepen met een hoger risico zijn bijvoorbeeld medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, begeleiders van dagbesteding en opvang van lastige doelgroepen. Neem contact op voor een afspraak

Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring