Steeds vaker moeten medewerkers in de zorg omgaan met agressie van patiënten, cliënten, familieleden en omstanders. Zowel grote als kleine onenigheden kunnen uitgroeien tot agressief gedrag en zelfs fysiek geweld.

Handvatten om op een betere manier om te gaan met een agressieve situatie.

Er zijn verschillende manieren in communicatie om geen agressie te laten ontstaan en de situatie niet te laten escaleren. Deze training Omgaan met agressie in de zorg wordt uw organisatie voorzien van handvatten om op een betere manier om te gaan met een agressieve situatie.

Resultaat
  • Inzicht in agressie, het ontstaan en de verschillende vormen
  • Herkennen van assertief, sub-assertief, agressief gedrag
  • Uw waarnemingsvermogen op agressief gedrag
  • Het bepalen van uw persoonlijke grenzen
  • Het hanteren van gezamenlijke gedragsnormen op basis van het organisatieprotocol
  • Het bewaken en aangeven van grenzen
  • Effectief reageren op agressief gedrag
  • Escalerend en de-escalerend gedrag
  • De rol van verbale en non-verbale communicatie
  • Je eigen gesprekstechniek
Doelgroep

De doelgroep van de training agressie in de zorg bestaat uit, werknemers in de zorg die te maken hebben of te maken kunnen krijgen met agressie en geweld. Neem contact op voor meer informatie.

Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring